FORGOT YOUR DETAILS?

Đại học lâm nghiệp

Lịch sử hình thành và phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1964 theo Quyết định số 127/CP ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách Khoa Lâm học và tổ Cơ giới khai thác Lâm nghiệp từ trường Đại học Nông nghiệp Hà

Viện Công nghệ Sinh học

Giới thiệu Viện Công nghệ sinh học (Institute of Biotechnology, IBT), trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Academy of Science and Technology, VAST), là một viện nghiên cứu đầu ngành về công nghệ sinh học ở Việt Nam. Viện có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học được đào tạo chuyên sâu

Viện thổ nhưỡng nông hóa

Viện Thổ nhưỡng Nông hoá được thành lập ngày 6/3/1969 theo Quyết định số 13/NN-QĐ của Bộ Nông nghiệp và được sắp xếp lại tổ chức theo Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 9/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ. CHỨC NĂNG Viện Thổ nhưỡng Nông hóa là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực

Viện Dược liệu

Tên tổ chức: VIỆN DƯỢC LIỆU Tiếng Anh: NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL MATERIALS Tên viết tắt: NIMM Điện thoại: +84(4)39349758; +84(4)39349224 E-mail: tttv-nimm@vienduoclieu.org.vn Website: vienduoclieu.org.vn và nimm.org.vn Cơ quan chủ quản: BỘ Y TẾ Cơ quan quyết định thành lập: BỘ Y TẾ Viện Dược liệu được thành lập theo Quyết định số 324/BYT-QĐ, ngày
TOP