FORGOT YOUR DETAILS?

Tác dụng chống viêm của khổ sâm

Một nghiên cứu của PGS.TS Phương Thiện Thương   Tác dụng chống viêm cấp và mạn từ khổ sâm from ND
GS.TS Nguyễn Văn Chiến là người góp phần vào việc bảo tồn phát triển Lan Gấm tại Lâm Đồng – vườn quốc gia Bidoup Núi Bà Đề tài đã được tiến hành tuần tự theo từng bước: khảo sát, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu đa lượng, đặc biệt là (trung vi lượng) TVL
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Duy Thuần, Bùi Thị Ngoan – Khoa Dược, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Nguyễn Tuấn Thịnh – Khoa Dược, Bệnh viện Nhi trung ương, Phương Thiện Thương – Viện Dược liệu thực hiện. Đơn tướng quân có tên khoa học là Syzygium formosum (Wall).
Nghiên cứu của PGS, TS Phương Thiện Thương, tác giả sản phẩm Lan Gấm
TOP