GIỚI THIỆU CÔNG TY

Việt Nam là một quốc gia có tài nguyên thiên nhiên hết sức phong phú. Vì thế, chúng ta thực sự tự hào rằng Việt Nam là một trong 16 quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất thế giới (WCMC,1992 ).

Nếu xét riêng hệ thực vật, hệ thực vật Việt Nam hiện đã được điều tra, xác định như sau:

  • Tảo có khoảng 1.000 loài (trong tổng số 25.000 loài trên thế giới)
  • Thực vật bậc cao có 11.080 loài ( trong đó có 733 loài cây trồng được nhập nội), với 2.428 chi, 395 họ, chiếm khoảng 4% tổng số loài, 15% tổng số chi và 57% tổng số họ thực vật trên thế giới

Theo dự đoán của các nhà thực vật học, thì số loài thực vật bậc cao có mặt ở Việt Nam có thể từ 12.000 đến 15.000 loài.

Số loài cây thuốc ở Việt Nam được phát hiện tăng liên tục theo thời gian. Cho tới nay, theo số liệu điều tra của Viện Dược liệu (năm 2007) có 3.950 loài cây thuốc. trong đó có những loài đặc hữu, có giá trị thương mại cao.

Việt Nam cũng là một quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời về trồng trọt thu hái và sử dụng cây thuốc, cây tinh dầu.

Tuy nhiên, cho tới nay việc khai thác nguồn tài nguyên này vẫn còn rất manh mún. Thiếu một chiến lược đồng bộ, với quy mô công nghiệp, phù hợp với nhu cầu thị trường và theo chuẩn mực quốc tế.

Với ý thức : CÂY THUỐC SẠCH CỦA VIỆT NAM CHO SỨC KHỎE CỦA CỘNG ĐỒNG. Công ty Cây thuốc Việt đã, đang và sẽ tập trung các nỗ lực của mình để thực hiện các mục tiêu:

1.      Bảo tồn và phát triển các loài cây thuốc và cây tinh dầu quý của Việt Nam. Liên kết với các địa phương, đơn vị để phát triển cấc vùng nguyên liệu đủ lớn, được kiểm soát chất lượng theo chuẩn mực quốc tế, phục vụ cho sản xuất các hợp chất tự nhiên; thực phẩm chức năng và thuốc.

2.      Liên kết với các đối tác trong, ngoài nước, các nhà khoa học tìm đầu ra cho cây thuốc và cây tinh dầu Việt Nam. Tạo ra các sản phẩm Việt nam có giá trị cao, có uy tín trong nước và quốc tế.

3.      Khai thác và phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc và cây tinh dầu của Việt Nam. Góp phần cái thiện chất lượng sống của cộng đồng. Đặc biệt là cộng đồng các dân tộc vùng cao, các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Công ty Cây thuốc Việt rất mong nhận được sự hợp tác của các nhà khoa học, các đối tác trong và ngoài nước để cùng thực hiện các mục tiêu trên. Bởi chúng tôi hiểu rằng: “Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

TẬP THỂ NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CÂY THUỐC VIỆT